VÄLKOMMEN TILL BRITTMARIES BLOGG !

VERKLIGHET - UPPLEVELSER INNANFÖR OCH UTANFÖR HUDEN - FUNDERINGAR OCH TOKERIER -- SAMT NATURSTUDIER GENOM ETT TEMPERAMENT -- NÄMLIGEN MITT.....

tisdag 12 april 2011

Tomas TranströmerCIT: "Mitt liv. När jag tänker de orden ser jag framför mej en ljusstrimma. Vid närmare betraktande har ljusstrimman formen av en komet med huvud och svans. Den ljusstarkaste ändan, huvudet, är barndomen och uppväxten. Kärnan, dess tätaste del, är den mycket tidiga barndomen där de viktiga dragen i vårt liv bestäms. Jag försöker minnas, jag försöker tränga fram dit. Men det är svårt att försöka röra sej i dessa förtätade regioner, det är farligt, det känns som om jag skulle komma nära döden. Längre bakåt förtunnas kometen - det är den längre delen , svansen. Den blir glesare och glesare men också bredare.Jag är nu långt ute i kometsvansen, jag är sextio år när jag skriver detta."

Så inleder T.T sin levnadsteckning som han inte fick fullborda på grund av hjärnblödning.

Det är så fint beskrivet om den allra första tiden i livet -- grunden....
Så ljus är barndomen, strålar så starkt av energi --- att minnas...

Inga kommentarer: