VÄLKOMMEN TILL BRITTMARIES BLOGG !

VERKLIGHET - UPPLEVELSER INNANFÖR OCH UTANFÖR HUDEN - FUNDERINGAR OCH TOKERIER -- SAMT NATURSTUDIER GENOM ETT TEMPERAMENT -- NÄMLIGEN MITT.....

fredag 6 april 2007

Utan titel

---- Det vi dött
är kanske mera
än det som återstår att dö ----

Göran Tunström

---- i pauserna mellan
livet och livet ----

Lena Cronqvist

Inga kommentarer: