VÄLKOMMEN TILL BRITTMARIES BLOGG !

VERKLIGHET - UPPLEVELSER INNANFÖR OCH UTANFÖR HUDEN - FUNDERINGAR OCH TOKERIER -- SAMT NATURSTUDIER GENOM ETT TEMPERAMENT -- NÄMLIGEN MITT.....

torsdag 7 april 2011

Kultur
AVLÄGSNA LITTERATUR, KONST,MUSIK, FILM, DANS, TEATER, UR VÅRA LIV, OCH VAD ÅTERSTÅR? Varför är en svensk kulturminister lättare än luft? Sanningen är den att Sverige knappast någonsin haft ambitionen att vara en framstående kulturnation.----
Kulturen anses nämligen av hävd vara en lyx.---- Avlägsna ovanstående; och vad återstår? Välnärda kroppar, välutrustade bostäder och fysisk hälsa, men samtidigt djupaste andliga misär. Kultur ska bära sej, marknadsanpassas, entreprenöriseras. --- Kultur ska inte nödvändigtvis bära sej, den ska bäras av oss. Kultur måste få kosta, för att vi ska undvika en svårartad form av både individuell och kollektiv svält. ALLA SVENSKA KULTURMINISTRAR DE SENASTE 40 ÅREN HAR VARIT LÄTTARE ÄN LUFT.
Cit. ur Lars O Ericssons Krönika.

Och jag instämmer!

1 kommentar:

Daniel sa...

En tänkvärd text om Andlig Fetma:

http://www.kulturensroll.vgregion.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=68107

//Daniel