VÄLKOMMEN TILL BRITTMARIES BLOGG !

VERKLIGHET - UPPLEVELSER INNANFÖR OCH UTANFÖR HUDEN - FUNDERINGAR OCH TOKERIER -- SAMT NATURSTUDIER GENOM ETT TEMPERAMENT -- NÄMLIGEN MITT.....

lördag 20 januari 2007

Nästa storm


"En höstdag 1845 börjar den 28-årige Henry David Thoreau mura en skorsten och putsa väggarna i den skogsstuga han byggt några månader tidigare ..." Skriver Thomas Anderberg ang en nyöversättning av Skogsliv vid Walden. Längre fram skriver han : "Vi kan ännu möta friska ytor med samma skönhetsvärde som en gång tjusade Thoreau ". Jag läste Skogsliv vid Walden på sextiotalet och nu är den alltså aktuell igen. Det som fångade mej då och även nu är den enkla naturupplevelsen som också inkluderar studier och glädje över skönheten. Att odla sina grönsaker, arbeta så pass mycket att man kan skaffa sej livets förnödenheter och inte mer, att ha TID! Det som har blivit en lyx i dag för många, och en skam för andra som inte förmår leva upp till Tidens överdimentionerade krav på konsumtion och prestationer.

Att då läsa om en skogsmänniskas stillsamma liv under några år är balsam för själen. Man behöver för den sakens skull inte anamma alla hans åsikter !

Inga kommentarer: