VÄLKOMMEN TILL BRITTMARIES BLOGG !

VERKLIGHET - UPPLEVELSER INNANFÖR OCH UTANFÖR HUDEN - FUNDERINGAR OCH TOKERIER -- SAMT NATURSTUDIER GENOM ETT TEMPERAMENT -- NÄMLIGEN MITT.....

onsdag 24 januari 2007

Om måleri


Cit. Matisse


"För mej är uttrycket inte en fråga om någon passion som kan ses i ett ansikte eller i en våldsam rörelse. Det finns inneboende i min målnings helhet : sättet på vilket figurerna är placerade; tomrummet runt om dem, proportionerna -- alltsammans bidrager. Konsten att komponera består i att uttrycka sina känslor genom att ordna de olika elementen som är tillgängliga för en målare, på ett tilltalande sätt.

Varje del av målningen måste vara fattbar och måste ha sin bestämda roll. Antingen den är av stor eller underordnad betydelse. Allt som inte är nödvändigt för målningen skadar den.

Harmoni i ett verk måste skapas av helhetsintrycket

Jag är oförmögen att göra en slavisk kopia av naturen. I stället känner jag mej tvingad att tolka den och anpassa den till tavlans egenart. Alla mina färger måste förenas i ett levande färgackord eller i en harmoni, precis som musiken. Färg har sin egen utpräglade skönhet som man måste bevara på samma sätt som man i musiken försöker bevara en klang.


Det är en organisationsfråga hur man hittar det arrangemang som håller kvar färgens skönhet och friskhet.


Alla mina ansträngningar siktar mot en konst som kan förstås av alla.

En ton är helt enkelt en färg. Två toner bildar ett färgackord; skapar LIV."


Cit. Picasso


När man i Matisses verk ser tre färgtoner ligga intill varandra -- låt oss säga en grön, en violett och en turkos -- framkallar deras samspel ytterligare en färg och det är vad man skulle kunna kalla FÄRGEN. Detta är färgernas språk. Matisse har sagt:"Varje färg måste få sin egen plats. Det betyder att färgen är mer än färgen i sej : Om man stänger in färgen inom en krökt svart linje förstör man den utifrån färgspråkets synsätt eftersom den blir bestulen på sin möjlighet att expandera. Färg behöver inte förekomma i en föreskriven form. Det är inte ens önskvärt. Då färgen väl når en punkt som bara det minsta går utanför sina gränser får denna expansionskraft effekt --- då färgen har uppnått vidden av sin expansion , bildas en slags neutral zon där den omgivande färgen måste träda in. När detta händer andas färgen

Och det är så Matisse målar.

Inga kommentarer: