VÄLKOMMEN TILL BRITTMARIES BLOGG !

VERKLIGHET - UPPLEVELSER INNANFÖR OCH UTANFÖR HUDEN - FUNDERINGAR OCH TOKERIER -- SAMT NATURSTUDIER GENOM ETT TEMPERAMENT -- NÄMLIGEN MITT.....

söndag 12 augusti 2007

Citron fortsättning


Eftersom detta är så intressant citerar jag ur Lotte Möllers bok ; "Citron", sid. 41 : "Enligt mystikern Hildegard av Bingen betydde den kyskhet, men eftersom hon levde så tidigt som på 1100-talet kan man undra hur mycket hon egentligen kunde veta om den. I medeltidens och renässansens Europa förknippades den - och apelsinen och pomeransen - med Palestina och följdaktligen med fromhet. På Mariaframställningar möter man citrusfrukterna bland många andra heliga attribut trots att de knappast fanns i Palestina på Jesu tid.Della Robbia - familjens många keramiska reliefer i Florens är översållade med citroner och apelsiner. Man finner dem också i nattvardsmålningar, där de förutom det kristna sammanhanget markerar att detta var en konungs bord om än hans makt inte var av denna världen.

Apelsinen och citronen symboliserade även den jordiska kärleken och trofastheten. Åtmonstone gjorde de det i Frankrike. Renässanspoeten Pierre de Ronsard skrev i en sonett som inleds med denna passionerade vers : ( Hundrafalt och åter hundrafalt kysser jag varje dag apelsinen, /och den bleka citronen som kommer från din hand/, ljuva kärleksgåva som jag bär vid mitt bröst,/ för att de ska få känna min glöd.") ---- Citronen kom att stå för ofördärvbarhet och evigt liv eftersom den både blommar och bär frukt samtidigt. -------- I Tyskland förekom citronen som odödlighetssymbol vid konfirmation och begravningar. På skråväsendets tid kunde gesällerna komma till en kamrats begravning med verktyg och fanor som var prydda med Citroner. Ända fram till andra världskriget hände det att kistbärarna, prästen och den avlidnes anförvanter höll en citron, ibland med en rosmarinkvist, eller med kryddnejlikor instuckna, i handen. Den kastades sedan ned i den öppna graven." Så långt boken.

För att återgå till målningen så kan man faktiskt hålla en citron på det viset även om den i det här fallet är lite platt målad. Hon har TRE fingrar synliga den fjärde håller hon bakom citronen och tummen snett framför , det blir en liten öppning mellan fingrarna som kan hålla en citron , jag har själv prövat. "Citronsymboliken" måste ju vara oerhört gammal var den nu har uppstått, och inte nog med det, den är oerhört användbar och nyttig. OCH VACKER!

Jag rekomenderar Lotte Möllers mycket intressanta bok ´Citron´.

Hur gammal är seden att trycka kryddnejlikor i en apelsin till jul???

Inga kommentarer: